بانک انگلستان:

1- نام گیرنده یا Beneficiary Nameهمان نام صاحب حساب می باشد. این فیلد می تواند بنام فرد یا شرکت باشد ولی لزوما با نام درج شده بر Invoice یکی نیست 2- شماره حساب های یورویی نیاز به IBAN(International ...
ایجاد در 22 مهر 1392
p حواله بانکی یا حواله سوئیفت یکی از مطمئن ترین روش های انتقال پول در دنیا می باشد. در این روش، فرستنده مبلغ را به حساب بانکی فرد یا شرکت گیرنده در کشور های متصل به شبکه بین المللی سوئیفت ...
ایجاد در 22 بهمن 1395
حواله روپیه به همه بانکهای هند از سه روش ذیل امکان پذیر است:  حواله روپیه داخلی : واریز روپیه به بانکهای هند از داخل هند حواله روپیه از دوبی : واریز یکروزه روپیه به همه بانکهای ...
ایجاد در 22 بهمن 1395
*|MC:SUBJECT|* p{ margin:10px 0; padding:0; } table{ border-collapse:collapse; } h1,h2,h3,h4,h5,h6{ display:block; margin:0;  ...