حوال-نقدی-صرافی-اعتماد:

ایجاد در 04 آبان 1392
حواله به کشور کانادا، آلمان و اتریش به صورت تحویل نقدی توسط صرافی اعتماد و سایر کشور ها به شرح ذیل: تحویل اسکناس دلار کانادا در تورنتو کانادا تحویل اسکناس یورو در هامبورگ، برلین و ...