دلار-آمریکا:

ایجاد در 21 ارديبهشت 1392
حواله به آمریکا بانکهای Citi و Chase بصورت یکروزه و مابقی بانکهای آمریکا دو روزه می باشد ( کسر روزهای شنبه و یکشنبه)
ایجاد در 22 مهر 1392
p حواله بانکی یا حواله سوئیفت یکی از مطمئن ترین روش های انتقال پول در دنیا می باشد. در این روش، فرستنده مبلغ را به حساب بانکی فرد یا شرکت گیرنده در کشور های متصل به شبکه بین المللی سوئیفت ...