مستر-کارت:

ایجاد در 31 ارديبهشت 1391
چگونه یک مقاله و مجله ISI ارزیابی می شود؟ برای اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید، لازم است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. اگر این مقاله را برای مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمالاً برایتان مهم ...
چنانچه دارای کارت های با لوگو ویزا و مستر می باشید و به هر علتی کارت شما بلاک ( فریز و یا بسته ) شده باشد بازیابی موجودی آن فقط از طریق بانک و یا موسسه مالی صادر کننده کارت، امکان پذیر می باشد. لذا حتما ...