isi:

... عده ای از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا در کارگاه آموزش مقاله نویسی به سبک ISI حاضر گردیدند که در این جلسه با سخنرانی دکتر تقی پوریان ، دکتر پور پاشا اعضای هیئت علمی دانشگاه و مهندس شاهین مهرپرور ...
ایجاد در 31 ارديبهشت 1391
چگونه یک مقاله و مجله ISI ارزیابی می شود؟ برای اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید، لازم است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. اگر این مقاله را برای مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمالاً برایتان مهم ...