scam:

ایجاد در 04 شهریور 1392
فریب دهندگان سعی در جلب اعتماد شما دارند فریب دهندگان سعی در جلب اعتماد شما دارند ، آنها برای برقراری تماس با شما از هر وسیله ای شامل ایمیل ، تلفن و غیره استفاده می کنند و زمانی که که در جلب ...