ارسال پول به ایران

  1. حواله هاي وارده به مالزي با كسر كامزد صرافي معادل 30 دلار آمریکا و بر مبناي نرخ روزي كه مبلغ به حساب وارد مي شود محاسبه ميگردد. همه حواله ها به مقصد مالزي تبديل به واحد پول كشور مالزي ( رینگت ) ميشود و مبناي محاسبه نرخ فقط و فقط مبلغي است كه به حساب اين صرافي وارد ميشود.
  2. حواله هاي وارده به تركيه و امارات با كسر 1 درصد كارمزد و بر مبناي نرخ خريد حواله محاسبه مي شود. حواله هاي تركيه بر مبناي نرخ خريد حواله دلار يا يورو محاسبه ميگردد و بر اساس مبلغی است كه به حساب وارد ميشود.
  3. حواله وسترن يونيون نيز شامل 60 دلار آمریکا كارمزد مي باشد و بر اساس نرخ خريد حواله محاسبه ميكردد. چنانچه حواله در کانادا دریافت شود بر مبنای نرخ خرید حواله دلار کانادا و چنانچه در عراق دریافت شود بر مبنای نرخ خرید حواله دلار آمریکا محاسبه می شود.
    ( نرخ خرید حدودا 1000 ریال کمتر از نرخ فروش اسکناس دلار بازار ایران می باشد )
  4. خرید حواله پی پال بر مبنای مبلغ وارد شده به حساب ما و شامل 30 دلار کسر کارمزد بر هر حواله می باشد.
    مبنای محاسبه نرخ خرید، صرفا بر اساس مبلغ دلار آمریکا ورودی به حساب ما می باشد. ( نرخ خرید حدودا 1000 ریال کمتر از نرخ فروش اسکناس دلار بازار ایران می باشد )
حواله بانکی به ایران

حواله بانکی به ایران
مبلغ (*)
لطفا از اعداد استفاده نمایید.
لطفا مقدار مبلغ ارسالی را تعیین نمایید( چنانچه از رقم دقیق اطلاع ندارید بصورت تقریبی وارد کنید )
واحد وجه (*)
ورودی نامعتبر
لطفا واحد وجه ارسالی را مشخص نمایید (مثال:دلار کانادا، پوند انگلستان )
منبع پول (*)
ورودی نامعتبر
نام فرد (شرکت) ارسال کننده (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام فرد یا شرکتی که از حساب بانکی ایشان وجه ارسال می شود ذکر کنید
ملیت فرد ارسال کننده (*)
ورودی نامعتبر
چنانچه از حساب شرکتی وجه حواله می شود، ملیت سهامدار اصلی شرکت قید شود
تاریخ ارسال وچه
ورودی نامعتبر
تاریخ ارسال حواله از کشور مبدا
کشور مبداء (*)
ورودی نامعتبر
لطفا مشخص نمایید حواله از کدام کشور ارسال می گردد.
نام دریافت کننده وجه در ایران (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام شخص دریافت کننده معادل ریالی مبلغ ارسالی را مشخص نمایید.
نام بانک (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام بانک خود جهت دریافت وجه را مشخص نمایید
شماره کارت (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره کارت بانکی خود را مشخص نمایید
شماره شبا (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره شبای خود را وارد نمایید
تلفن همراه (ایران) (*)
ورودی نامعتبر
لطفا تلفن همراه گیرتده وجه در ایران را وارد نمایید
تصویر کارت ملی (*)
شما مجاز به ارسال فایل های تصویری ، PDF و MS word می باشید حجم فایل باید کمتر از 1 MB باشد
لطفا تصویر کارت ملی خود را ضمیمه نمایید حجم فایل باید کمتر از 1 MB باشد

وسترن یونیون به ایران

ارسال وسترن یونیون به ایران
مبلغ (*)
لطفا از اعداد استفاده نمایید.
لطفا مقدار مبلغ ارسالی را (بصورت تقریبی ) تعیین نمایید.
واحد وجه (*)
ورودی نامعتبر
لطفا واحد وجه ارسالی را مشخص نمایید (مثال:دلار کانادا، پوند انگلستان )
نام کامل فرستنده (*)
ورودی نامعتبر
از حروف لاتین بزرگ استفاده نمایید.
ملیت ارسال کننده وجه (*)
ورودی نامعتبر
کشور مبداء (*)
ورودی نامعتبر
لطفا مشخص نمایید حواله از کدام کشور ارسال می گردد.
نام دریافت کننده وجه در ایران (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام شخص دریافت کننده معادل ریالی مبلغ ارسالی را مشخص نمایید.
نام بانک (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام بانک خود جهت دریافت وجه را مشخص نمایید
شماره کارت (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره کارت بانکی خود را مشخص نمایید
شماره شبا (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره شبای خود را وارد نمایید
تلفن همراه (ایران) (*)
ورودی نامعتبر
لطفا تلفن همراه گیرتده وجه در ایران را وارد نمایید
تصویر کپی کارت ملی گیرنده (*)
ورودی نامعتبر

فروش پی پال به صرافی اعتماد

حساب پی پال فرستنده (*)
ورودی نامعتبر
شماره حساب پی پال در واقع یک آدرس ایمیل است. لطفا این ایمیل که مربوط به ارسال کننده وجه می باشد را وارد کنید
مبلغ (*)
لطفا از اعداد استفاده نمایید.
لطفا مقدار مبلغ ارسالی را تعیین نمایید.
واحد وجه (*)
ورودی نامعتبر
لطفا واحد وجه ارسالی را مشخص نمایید (مثال:دلار کانادا، پوند انگلستان )
نام دریافت کننده وجه در ایران (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام شخص دریافت کننده معادل ریالی مبلغ ارسالی را مشخص نمایید.
نام بانک (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام بانک خود جهت دریافت وجه را مشخص نمایید
شماره کارت (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره کارت بانکی خود را مشخص نمایید
شماره شبا (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره شبای خود را وارد نمایید
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
لطفا تلفن همراه گیرتده وجه در ایران را وارد نمایید
تصویر کارت ملی (*)
فایلهای jpg,jpeg,png,pdf و با حجم کمتر از 2 MB
تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
لطفا تلفن ثابت گیرتده وجه را وارد نمایید

Rated 4 | From 11 users.