انتقال پول از مالزی به ایران

خرید رینگیت مالزی با بهترین نرخ و در کوتاهترین زمان. مبلغ رینگیت را
از مالزی به هریک از حسابهای ما در بانکهای مالزی حواله کرده و در
همان روز معادل ریالی آن را به هریک از حسابهای شما در ایران واریز
می کنیم.

لازم به ذکر است عزیزانی که خارج از مالزی هستند نیز
می توانند از این خدمت بهره مند گردند بدین نحو که از کشور مبدا
به هر یک از حسابهای ما در مالزی حواله بانکی را ارسال کرده و
معمولا پس از دو روز که حواله ارزی به حساب ما واریز گردید،
معادل ریالی آن را در همان روز به هریک از حسابهای شما در ایران
واریز میکنیم.

کلیه خدمات فوق بدون کارمزد می باشد.