بازیابی موجودی کردیت کارت

یکی از مشکلات عزیزانی که ویزا و مسترکارت غیر اعتباری (Debit) دارند،
عدم امکان تبدیل مانده کارت به وجه نقد می باشد. شرکت خدمات
ارزی اعتماد این موجودی را از شما خریداری نموده و همان روز معادل
ریالی آن را در ایران یا معادل رینگیت آن را در مالزی و یا بصورت حواله
بانکی و یا وسترن یونیون به هر کجا که باشد ارسال میکند.