بسته شدن اکانت های ویزا و مستر

بسته شدن اکانت های ویزا و مستر : چنانچه دارای کارت های با
لوگو ویزا و مستر می باشید و به هر علتی کارت شما بلاک ( فریز
و یا بسته ) شده باشد بازیابی موجودی آن فقط از طریق بانک و یا
موسسه مالی صادر کننده کارت ، امکان پذیر می باشد. لذا حتما
قبل از بازیابی موجودی دبیت کارت و یا شارژ دبیت کارت خود، از
بسته نبودن اکانت خود اطمینان کامل حاصل نمایید.

صرافی اعتماد