تفاوتهای حواله T/T و D/D

تفاوتهای حواله T/T و D/D چیست؟

حواله T/T سریعتر می باشد و در عین حال کارمزد بیشتری دارد
( جدول محاسبه نرخ ).

حواله D/D زمان بیشتری می برد ( بین 4 تا 7 روز) ولی در عوض
کارمزد کمتری دارد.

هر کدام از حواله های T/T و D/D بسته به اینکه هزینه های
ارسال
را چه کسی متقبل شود به سه گروه ذیل تقسیم
می شوند:

  • BEN: کل هزینه را گیرنده متقبل می شود و از مبلغ نهایی
    قبل از واریز به حساب فرد/شرکت کسر می گردد.
  • SHA: هزینه حواله بین دو طرف تقسیم می شود.
  • OUR: فرستنده همه هزینه ها را متقبل می شود و عدد
    ارسالی بی کم و کاست به حساب فرد واریز می گردد.