حصول اطمینان نسبت به ژورنال و حساب بانکی مربوطه

مشتری گرامی، با سپاس از حسن اعتماد شما نسبت به این صرافی،

لطفا نسبت به اعتبار ژورنالی که قصد پرداخت دارید اطمینان کامل حاصل نمایید.

بدیهی است پس از پرداخت امکان هیچگونه استرداد وجه وجود ندارد و

این شرکت هیچ تعهدی را در این مورد تقبل نمی نماید.

حتما نسبت به صحت Url ژورنال اطمینان کامل حاصل نمایید
از چاپ الکترونیک مقاله خود در ژورنال مربوطه اطمینان کامل حاصل نمایید.
لازم به ذکر است این شرکت صرفا مسئول پرداخت ارزی بوده و در مواردی

که ژورنال نسبت به چاپ مقاله اقدام نکند و یا در قبال دریافت هزینه مقاله

پاسخگو نباشد هیچ گونه مسئولیتی را پذیرا نمی باشد.

با آرزوی توفیق روزافزون برای عزیزان دانشگاهی و اساتید محترم.