حواله بنام فرد وسترن یونیون

حواله بنام فرد وسترن یونیون
(Western Union)

از طریق سرویس بین المللی وسترن یونیون، می توان حواله را
بنام فرد به هر نقطه دنیا ارسال کرد. در سرویس پرداخت وسترن یونیون لازم
نیست فرد گیرنده دارای حساب بانکی در کشور مقصد باشد.

تنها کافیست با پاسپورت خود به یکی از 400000 دفتر شرکت وسترن یونیون
مراجعه کند و مبلغ را دریافت کند. این خدمات به صورت کاملا رایگان توسط
صرافی اعتماد انجام می پذیرد. حواله های وسترن از طریق کشور عراق یا
دفتر صرافی اعتماد کانادا صورت می پذیرد.