خرید دلار های پی پال

از آنجا که امکان ارسال حواله از خارج ایران به داخل از طریق بانکی
مقدور نمی باشد شما میتوانید از امکان پرداخت پی پال استفاده کنید.
بدین نحو که فرد ارسال کننده پول مبلغ دلاری پی پال را به حساب پی پال
ما واریز کرده و ما مطابق نرخ روز معادل ریالی آن را به حساب بانکی
داخل ایران واریز میکنیم.

لازم به ذکر است دلار پی پال جز دلار های الکترونیکی محسوب می شود
و قیمت آن متناسب با نرخ دلار بازار ایران می باشد.