سکه خرید فروش
بهار آزادی
1182000 1192000
سکه امامی
1233000 1243000
نیم سکه
624000 634000
ریع سکه
344000 354000