سکه خرید فروش
بهار آزادی
1148000 1168000
سکه امامی
1207000 1222000
نیم سکه
613000 628000
ریع سکه
357000 372000