سوییفت:

ایجاد در 21 ارديبهشت 1392
... روپیه، ... ) می باشد کافیست از طریق بانک مبدا خود و از طریق حواله بانکی ( تلگرافی یا سوییفت) نسبت به انتقال آن به هر یک از حسابهای شرکت خدمات ارزی اعتماد در مالزی اقدام نمایید.  ...
ایجاد در 22 مهر 1392
p حواله بانکی یا حواله سوئیفت یکی از مطمئن ترین روش های انتقال پول در دنیا می باشد. در این روش، فرستنده مبلغ را به حساب بانکی فرد یا شرکت گیرنده در کشور های متصل به شبکه بین المللی سوئیفت ...