CIMB:

ایجاد در 07 اسفند 1392
... روز می باشد نکته: درصورتی حساب شما متعلق به بانک CIMB مالزی می باشد دقت نمایید که کلیه شماره حساب هاب این بانک تغییر کرده و شما باید شماره حساب بانکی جدید را از این بانک دریافت  ...